Sea Sand Run

Sea Sand Run

#เพื่อการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เลือกวิ่งได้ 3 ประเภท

วิ่ง 10 Km เพื่อการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วิ่ง 5 Km เพื่อการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วิ่ง 3.5 Km เพื่อการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

พบกันเร็วๆ นี้

ส่งสถานะการวิ่งผ่านทางเว็บไซต์ actualpace.com

วิธีร่วมสมทบทุน

 

เสื้อ T-SHIRT 

 เสื้อ SINGLET

 

 แบบเหรียญ